บริษัท บางกอก ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด

69 หมู่6 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร 02-5242379-80 โทร 081- 6949450 (K.Supachet C.) 
E-mail:
sales@bangkoksystems.com E-mail:supachet@bangkoksystems.com